LCEK Sp. z o.o. jest podmiotem działającym od 2000 roku. Misją LCEK jest udzielanie wsparcia organizacjom zorientowanym na zmiany usprawniające proces zarządzania w oparciu o wzajemne zaufanie pracodawców i pracowników.

Grupa konsultingowa LCEK – Lysiak Consulting – Experience & Knowledge, jest firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami pracy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji personelu. Specjalnością LCEK są usługi w obszarze zbiorowego prawa pracy na rzecz organizacji, w któych strategie rozwoju wymagają zmian w obszarze personalnym. Dotyczy to, zarówno przekształceń podmiotowych jak i organizacyjnych związanych z usprawnieniem zarządzania firmą. Działania realizowane przez LCEK obejmują obszar prawno-społeczny i psychologiczno-organizacyjny.

Prezesem Zarządu LCEK sp. z o.o. jest Agnieszka Łysiak – prawnik, licencjonowany doradca w zakresie przedsiębiorczości, usług konsultingowych i szkoleniowych oraz kierowaniu firmami tej branży.

Prezesem Rady Programowej LCEK sp. z o.o. jest Marcin Robert Łysiak – doświadczony prawnik i menedżer, wieloletni pracownik naukowy; specjalista z zakresu zbiorowego prawa pracy i moderowania dialogu stron stosunków zatrudnienia; doradca partnerów społecznych w wielu procesach zmian – przekształceń własnościowych, fuzji, przejęć i restrukturyzacji; wykładowca, doradcca, negocjator i mediator; autor publikacji o charakterze naukowym i poradnikowym oraz nowatorskich projektów i programów szkoleniowych; misją jego działalności zawodowej i społecznej jest propagowanie idei dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Zespół doradców Grupy Konsultingowej LCEK tworzą doświadczeni wykładowcy i konsultanci, którzy wspólnie realizowali wiele projektów konsultingowych, programów szkoleniowych i przedsięwzięć, zorientowanych na rozwiązanie problemów.
Kryteriami doboru doradców są: specjalistyczna wiedza teoretyczna w danej dziedzinie, bogate doświadczenie, wskazujące na umiejętność skutecznego jej zastosowania, plastyczność myślenia, wysoka inteligencja emocjonalna i społeczna oraz właściwe predyspozycje osobowościowe.
Istotnymi przesłankami wyboru pozostają także lojalność i zaangażowanie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.
Dzięki swoim korzeniom w środowiskach uniwersyteckich, Grupa Konsultingowa LCEK korzysta z pomocy wybitnych autorytetów w dziedzinach objętych zakresem świadczonych usług, umożliwiając swoim Klientom uzyskanie ich opinii w szczególnie trudnych problemach.
LCEK współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, psychologii i public relations.

 

List Prezesa Rady Programowej