Fundacja LCEK powstała w 2004 roku. Jej fundatorem jest LCEK Sp. z o.o.
Fundacja działa w strukturze grupy LCEK.

Celem fundacji LCEK jest m.in. popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami personalnymi, wspomaganie rozwoju umiejętności osobistych pracowników, popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu zabezpieczania praw i reprezentacji interesów pracowników oraz wspieranie i promocja dialogu społecznego, a także wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw.

Fundacja LCEK realizuje swoje cele poprzez organizację szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji naukowych i popularyzatorskich, doradztwo na rzecz partnerów społecznych, mediację pomiędzy stronami stosunków zatrudnienia, prowadzenie badań porównawczych i analiz naukowych, organizację kampanii promocyjnych i medialnych oraz publikacje prasowe i działalność wydawniczą.

Pośród przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych fundacji LCEK, na szczególne wyróżnienie zasługuje cykl Warsztatów Menedżerskich, który umożliwia w seminaryjnej, interaktywnej formule, wymianę poglądów przedsiębiorców i ekspertów w poszczególnych dziedzinach, związanych z zarządzaniem personelem. Owocuje to m.in. doskonaleniem usług oferowanych przez całą grupę LCEK.

W związku z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, fundacja LCEK podjęła działania mające na celu przygotowanie podmiotów funkcjonujących na polskim rynku do nadchodzących zmian, w tym do pozyskiwania wsparcia finansowego z programów pomocowych, jak również fachową i efektywną pomoc w zarządzaniu projektami w trakcie ich realizacji.

Prezesem Zarządu fundacji LCEK jest Marcin Robert Łysiak.

Podstawowe informacje o Unii Europejskiej
i funduszach strukturalnych