Warsztat poświęcony jest problematyce swobody stron stosunku pracy w ustalaniu wzajemnych praw i obowiązków, reprezentacji pracodawcy i pracowników w negocjowaniu wzajemnych praw i obowiązków, instytucjom prawa pracy służącym określaniu zbiorowych praw pracowników oraz typowym materiom stanowiącym przedmiot negocjacji w sprawach z zakresu prawa pracy.
Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie warsztatu menedżerowie będą mogli udoskonalić umiejętność negocjacji prowadzących do zachowania równowagi pomiędzy rozwiązaniami, które uważane są za optymalne i takimi, które najlepiej będą ze sobą współgrały.