Prowadząc od wielu lat działalność doradczą w obszarze zarządzania personelem zdobyliśmy w tej dziedzinie doświadczenie i wiedzę, która może być przydatna innym.

Czując potrzebę propagowania dobrych praktyk w zarządzaniu personelem, kierując się społeczną odpowiedzialnością i postrzegając konieczność wykorzystywania dialogu społecznego, jako najskuteczniejszej metody zarządzania, powołaliśmy fundcję, której zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej i popularyzatorskiej.

Pośród przedsięwzięć organizowanych przez fundację LCEK, na szczególne wyróżnienie zasługują warsztaty menedżerskie, które umożliwiają w seminaryjnej, interaktywnej formule, wymianę poglądów menedżerów i ekspertów w poszczególnych dziedzinach, związanych z zarządzaniem personelem. Owocuje to m.in. doskonaleniem usług oferowanych przez LCEK.

Zainteresowanie, z jakim spotkała się działalność fundacji LCEK oraz szeroki krąg podmiotów i osób korzystających z efektów jej pracy, stanowią najlepszy dowód trafności naszej inicjatywy.

  • propagowanie społecznej odpowiedzialności i dialogu społecznego
  • prowadzenie analiz porównawczych i badań naukowych
  • organizacja seminariów, warsztatów, konferencji naukowych i popularyzatorskich
  • organizacja warsztatów menedżerskich