Dążenie do zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku coraz częściej stwarza konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia. Może ona polegać na zmianie struktury zatrudnienia pracowników, motywowanej potrzebami organizacyjnymi i technologicznymi. Nierzadko dążenie do optymalizacji kosztów i usprawnienia zarządzania organizacją gospodarczą motywuje do outsourcingu obszarów działalności i przypisanego do nich personelu. Najdalej idącą zmianą w tym obszarze jest grupowe zwolnienie pracowników.

Często skutkiem takich działań jest obawa pracowników o własną przyszłość w organizacji i w konsekwencji spadek efektywności zasobów pracy.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w przygotowaniu strategii planowanej restrukturyzacji, doborze odpowiednich metod i procedur jej przeprowadzenia. Projektujemy systemy komunikacji i współuczestniczymy w procesach negocjacji z reprezentantami pracowników.

Dobrane do możliwości i potrzeb przedsiębiorcy programy outplacementowe i programy dobrowolnych odejść minimalizują opór pracowników przed wdrażanym procesem restrukturyzacji i zwiększają szanse jego powodzenia.

  • udział w opracowaniu strategii restrukturyzacji
  • dobór metod i procedur postępowania do formy i zakresu planowanej restrukturyzacji
  • zaprojektowanie programów outplacementowych i programów dobrowolnych odejść
  • opracowanie koncepcji operacyjnej i terminarza wdrożenia projektu
  • zaprojektowanie procedur, dokumentów i systemu komunikacji
  • obsługa procesu wdrożenia projektu