Warsztat poświęcony jest roli wyspecjalizowanych służb personalnych w przygotowaniu procesu zmiany zarówno na etapie projektowania rozwiązań strategicznych, poprzez wdrożenie po zapewnienie sprawności operacyjnej przyjętych rozwiązań. Tematyka warsztatu obejmuje także rolę obszaru HR w prowadzeniu działań wspierających procesy zmian – efektywnej komunikacji oraz skutecznego dialogu społecznego. Dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatu menedżerowie HR będą mogli efektywnie uczestniczyć w realizacji procesów zmian.