Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Ten oczywisty stan rzeczy implikuje ciągle nieoczywiste jeszcze dla wszystkich skutki. Niemały wachlarz środków pomocowych i strukturalnych, z których korzystać mogą polscy przedsiębiorcy, pozostaje wciąż wykorzystywany jedynie częściowo.

Problematyczne jest nie tylko pozyskiwanie środków na realizację planowanych projektów, ale także samo ich wdrażanie, głównie ze względu na skomplikowane procedury sprawozdawcze i rozliczeniowe, których skrupulatne wypełnianie stanowi niezbędny warunek refinansowania zrealizowanych działań.

LCEK oferuje swoim Klientom wsparcie w analizie możliwości pozyskania środków europejskich na cele związane z zasobami pracy, przygotowywaniu projektów i samych wniosków o udzielenie dotacji.

Właściwa, zgodna z obowiązującymi procedurami i wymogami formalnymi, realizacja projektów, sprawne ich zarządzanie i wysoki poziom merytoryczny realizowanych przedsięwzięć, stanowią o sukcesie prowadzonych projektów.

  • analiza możliwości pozyskania środków europejskich na potrzeby przedsiębiorców
  • przygotowywanie wniosków o dotacje
  • zarządzanie projektami europejskimi
  • realizacja projektów europejskich