Nowoczesne systemy płacowe wspomagają wiązanie wyników pracy i efektów osiąganych przez organizacje z wynagrodzeniami. Są skutecznym narzędziem motywacyjnym, zapewniającym zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu firmy, zachęcają do podwyższania kwalifikacji, dając tym samym satysfakcję z pracy.

Niewłaściwe powiązane ze sobą systemy wynagradzania, oceny i motywowania pracowników oraz systemy niedopasowane w pełni do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorstwa, niweczą szanse na maksymalnie motywacyjne ich wykorzystanie.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w projektowaniu polityki płacowej, która stanowi skuteczne narzędzie w realizacji celów strategicznych, uwzględniając jednocześnie możliwości finansowe firmy.

Proponowane rozwiązania pozwalają na połączenie poszczególnych narzędzi w sposób wspierający całą organizację, w którym system ocen okresowych właściwie pełni swoje funkcje, poprzez odpowiednie powiązanie z systemami motywacyjnym, wynagradzania oraz informacji wewnętrznej, a wyniki ocen w zrozumiały sposób przekładają się na awanse, szkolenia i ścieżki rozwoju zawodowego.

  • planowanie polityki płacowe
  • budowa systemów wynagradzania
  • ocena wyników pracy
  • premiowanie i motywowanie pozapłacowe