W dobie ciągle wysokich kosztów pracy efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów i poprawne planowanie systemów zatrudnienia pracowników stanowi istotną przesłankę powodzenia podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych. Dostosowanie systemu zatrudnienia personelu do potrzeb przedsiębiorcy nie może abstrahować od uwarunkowań prawnych oraz uzasadnionych wymogów urzędów i inspekcji. Przede wszystkim system zatrudnienia powinien zachęcać najlepszych do trwałego związania się z organizacją, stwarzając im perspektywy rozwoju i awansu zawodowego.

Niewłaściwy system stanowisk, niedostosowany do celów wyznaczonych przez strategię rozwoju i służącej jej realizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, bywa często znaczącym powodem zmniejszenia efektywności, czy wręcz utrudnia realizację celów strategicznych.

LCEK udziela swoim Klientom wsparcia w procesach kreowania polityki zatrudnienia oraz budowania nowych i rekonstruowania istniejących systemów zatrudnienia pracowników.

Analiza i sporządzenie czytelnych opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowanie i wycena stanowią wciąż najlepsze narzędzie, służące zbudowaniu właściwej hierarchii stanowisk i zaprojektowaniu ścieżek kariery zawodowej pracowników w sposób zapewniający efektywny udział personelu w osiąganiu celów strategicznych.

  • planowanie polityki zatrudnienia
  • budowa systemów zatrudnienia
  • analiza i opisy stanowisk pracy
  • wartościowanie stanowisk pracy
  • budowa taryfikatora kwalifikacyjnego